TOTALENTREPRENAD I STRÖMSTAD

PROJEKTLEDNING

Vättlands Byggservice AB erbjuder projektledning. Litet som stort arbete läggs upp som ett projekt. Det är viktigt att man har en klar strategi innan ett byggjobb påbörjas. Detta underlättar för både kund och entreprenör. Har man gjort en projektplan ihop med kund så vet både kund och entreprenör vad som förväntas av projektet. Man har även klart för sig vilka som kommer att bli inblandade i arbetet samt att kunden kan i god tid välja material, ute som inne i huset.

RITNINGAR

Välkommen till Vättlands Byggservice AB. Vi erbjuder helhetslösningar från idé till färdigt hus. Allt från bygglov till ritningar och nyckelfärdigt hus. Vi är specialiserade på att ta fram ritningar efter kundens önskemål. Vi arbetar med projektledning och arbetar efter en upplagd tidsplan på våra byggprojekt. Planerar du en nybyggnation eller utbyggnad. Kontakta oss så hjälper vi dig att förverkliga dina byggplaner. Vi har den kompetens som krävs för ett väl utfört hantverk.

KOSTNAD

Priser: 575 kr inkl. moms per arbetad timma .
10% påslag på underleverantörer samt material.
Arbeten kan utföras löpande eller med fast pris.

Anlita oss om olyckan har varit framme

Vättlands Byggservice AB tar alla typer av renoveringar, även vattenskador. Vi har egen kakelsättare med våtrumsbehörighet och all behörighet som krävs. Vi har även en egen murare. Inom VVS, måleri och el så samarbetar vi med lokala skickliga hantverkare som håller samma höga kvalitetskrav som vi.

Vättlands Byggservice AB har våtrumsbehörighet och är medlemmar i Byggkeramikrådet.